Audyt i doradztwo

przedstawiane dane

Podstawowe usługi oferowane przez naszą firmę to audyty sprawozdań finansowych oraz doradztwo podatkowe i księgowe. W ramach naszych działań wykonujemy:

 • Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych,

 • Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

 • Audyty podatkowe,

 • Opiniowanie planów przekształceń spółek,

 • Kompleksowe usługi doradztwa podatkowego i księgowego

 • Opracowywanie analizy i raporty,

 • Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

 • Opracowywanie zakładowej polityki rachunkowości zgodnie z wymogami prawa,

 • Przygotowywanie dokumentów, zgłoszeń rejestracyjnych oraz pomoc w kontaktach z organami skarbowymi.

Działania związane z audytami i doradztwem podatkowo-księgowym wykonujemy, respektując zasady poufności i chroniąc dane osobowe. Działamy sprawnie i terminowo, ściśle współpracując z naszymi klientami. Wszystkich ustaleń dokonujemy podczas osobistych spotkań lub telefonicznie i mailowo.

 

W jakim celu zlecić audyt sprawozdania finansowego?

 • Zweryfikowanie majątku jednostki zlecającej – aktywów, pasywów i kapitału własnego.
 • Potwierdzenie stabilności finansowej.
 • Optymalizacja ryzyka inwestycyjnego.
 • Zwiększenie stopnia zaufania.

 

 • Większa wiarygodność w instytucjach finansowych.
 • Ułatwiony proces podejmowania decyzji gospodarczych.
 • Rozwój ekonomiczny.