Księgowość i e-usługi

tablet w dłoni

Oferujemy szereg różnorodnych usług księgowych, które wykonujemy na rzecz podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Z klientami kontaktujemy się na dwa możliwe sposoby. Ostateczny rodzaj współpracy jest wybierany przez przedsiębiorcę i może on ulegać zmianom w przyszłości, na dalszym etapie współpracy.

 • Obsługa stacjonarna – Usługi realizujemy w siedzibie naszej firmy. Wszystkie dokumenty przekazywane są podczas osobistych spotkaniach.

 • Obsługa online – Usługa skierowana do klientów z całej Polski. Wówczas kontaktujemy się telefonicznie i mailowo oraz za pomocą udostępnianej przez nas platformy.

Ze swojej strony zapewniamy aktywną współpracę. Wykonujemy bowiem nie tylko niezbędne czynności rozliczeniowe, ale też przede wszystkim oferujemy kompleksowe wsparcie podczas podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Gwarantujemy rzetelne wykonanie usług i kompleksową obsługę. Nad poprawnością naszych działań sprawuje bowiem nadzór biegły rewident.

Co wchodzi w skład kompleksowej obsługi księgowej?

 • Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów źródłowych.
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego (księgowość uproszczona).
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Księdze i naliczanie należnych podatków: dochodowego i podatku VAT.
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i dla potrzeb GUS.
 • Sporządzanie plików JPK.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

 • Sporządzanie raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych.
 • Udział w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia ksiąg przez nasze biuro.
 • Udzielanie ustnych porad z zakresu prawa podatkowego [audyt i doradztwo],
 • Przekazywanie niezbędnych informacji wynikających z ksiąg rachunkowych.